Provoz domu on-line

Zde jsem chtěl představit důkazy, jak opravdu tento dům funguje. V on-line režimu najdete sledovaná místa v reálném čase. Například jaká je ztráta teploty topení v závislosti na venkovní teplotě vzduchu.

Je použito několik čidel na místech které nás zajímají ze všeho nejvíce :

teplota-vstup topeni čidlo při vstupu do topného okruhu (teplota - vstup topení)
teplota-vystup topeni čidlo na výstupu z topného okruhu(teplota - výstup topení)
teplota-exteriér jaká je teplota venku při provozu domu, čidlo venku je umístěné ve stínu na severní straně domu 1m nad zemí
teplota-interiér jaká je teplota v interiéru při sledovaných podmínkách (čidlo v obývacím pokoji - nejpoužívanější místnost)
vlhkost-interiér jaká je vlhkost v interiéru ( čidlo v obývacím pokoji-nejpoužívanější místnost)
vlhkost-exteriér jaká je vlhkost venku, protože ovlivňuje vlhkost uvnitř – zjistíme proč kolísá vlkost v interiéru
rekuperace - vstup z interieru/exterieru
vystup do interieru
tato čidla ukazují, jak funguje rekuperace

Tyto sledované parametry jsou zvoleny tak, aby ukázaly, jak dům reálně funguje a jaké jsou jeho ztráty v jednotkách všem srozumitelným - stačí si například odečíst dvě nejdůležitější průměrné teploty, které určují, jak dům funguje:
ReálnáZtrátaDomu [°C] = TeplotaVstupTopení - TeplotaVýstupTopení

Tato ztráta je nejvíce ze všeho vypovídající, protože nevychází ze žádného výpočtu ztrát při teoretických podmínkách.

V reálném provozu jsou podmínky velice proměnné - ve sledovaných hodnotách je započítáno otevírání dveří (přicházíte, odcházíte do domu) regulace rekuperace (nastavená pro většinu času na 20% výkonu se kterým se reguluje dle potřeby při vaření, zvýšená vlhkost), bydlení, které produkuje teplo samo o sobě (vaření, koupání…a podobně)

Aktuální teplotyGrafyV-graf